Regler & betingelser

Du handler med:

Kunstladen 

Postvejen 29

6720 Fanø

CVR: 32596037

Bestilling

Alle priser på websitet er inkl. moms og andre afgifter. Når du handler med Kunstladen på webshop.kunstladen.dk indgås aftaler på følgende sprog: Dansk

Hvis du ønsker at modtage et nyt eksemplar af din ordrebekræftelse, kan du sende en mail til kunstladenfano@gmail.com

Betaling
I webshoppen kan der betales med:

• Dankort / Visa/Dankort

Der er ikke gebyrer når du betaler med Dankort i vores webshop

Betales der med betalingskort er du altid sikret mod misbrug. Du har nemlig mulighed for at afvise en betaling, når du modtager din betalingsoversigt. Du har ingen selvrisiko i tilfælde af at dit kort bliver misbrugt i en internet-butik, der benytter SSL (Secure Socket Layer) i sit betalingssystem. Dermed er du bedre sikret end i den fysiske verden, hvor du har en selvrisiko på 1000 kr. når dit Dankort misbruges ved brug af pinkoden. Ved de betalingsmuligheder hvor der bliver lagt et gebyr oveni købesummen, fremgår det til enhver tid i parentes ud for hver betalingsmetode.

Data, du sender i forbindelse med køb betalt med betalingskort, er krypterede (SSL), og det er således kun PBS, der kan læse dem. Hverken Kunstladen eller andre har mulighed for at læse dataene.
Beløbet for varerne trækkes først, når varerne sendes fra webshop.kunstladen.dk Der kan aldrig trækkes et større beløb, end det du har godkendt ved købet.

Reklamationsret

Privatkøb

Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse på varekøb.
Der er 2 års reklamationsret på alle produkter købt hos Kunstladen. I de tilfælde hvor det på hjemmesiden fremgår, at der er reklamationsret længere end 2 år, er dette fabriksgaranti, som er stillet af producenten. Skulle en vare gå i stykker ved normalt brug, sendes den/eller afleveres i vores butik, så vidt det er muligt, i original emballage med alt tilbehør og manualer. Viser det sig at varen ikke er i stykker, eller at fejlen ikke kan påvises ud fra kundens fejlbeskrivelse, vil varen blive returneret. Kunden vil derefter blive faktureret fra 250 kr. inkl. moms, såkaldt undersøgelsesgebyr, til dækning af værkstedsomkostninger. Derudover faktureres også porto og efterkravsgebyr dækkende den aktuelle vares vægt.
Hvis der konstateres fejl, repareres varen eller ombyttes, og sendes uden leveringsomkostninger tilbage til kunden. Det betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Vi anbefaler at man bruger vores returskema, da dette letter ekspeditionen.

Det er et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtigt brug af varen eller anden skadevoldende adfærd.

Du skal reklamere indenfor ”rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen ved varen. Hvis du reklamerer inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.

Erhvervskøb (Business to business)
For erhvervskunder gælder det, at der er 24 mdr. reklamationsret på alle produkter købt hos Kunstladen. Eventuelle fejl og mangler skal anmeldes til Kunstladen straks kunden har opdaget fejlen eller manglen. Viser det sig at varen ikke er i stykker, eller at fejlen ikke kan påvises ud fra kundens fejlbeskrivelse, vil varen blive returneret. Kunden vil derefter blive faktureret fra 250 kr. inkl. moms til dækning af værkstedsomkostninger. Derudover faktureres også porto og efterkravsgebyr dækkende den aktuelle vares
vægt. Erhvervskunder opnår ikke ny reklamationsret ved reklamation og ombytning. Som erhvervskunder betragtes private virksomheder, offentlige institutioner, foreninger, fonde og selvejende institutioner.

Fortrydelsesret

Kunstladen yder 14 dages fuld fortrydelsesret, på varer købt på Kunstladens Webshop, gældende fra den dag du modtager dine varer. Varen anses for leveret når varen er lagt i forbrugerens postkasse, når den efter aftale med forbrugeren er lagt i et skur eller lignende, i forbrugerens have, eller når den er afleveret på forbrugeren arbejdsplads. Ved brug af pakkeautomat anses leveringen at være sket når forbrugeren afhenter pakken. Ved afhentning i butikken anses varen for leveret når forbrugeren eller forbrugerens repræsentant har afhentet varen.

Der er ikke fortrydelsesret hvis varen er fremstillet efter forbrugerens specifikationer, eller som har fået et tydeligt personligt præg. Plomberede lyd- eller billedeoptagelser eller computersoftware, hvor plomberingen er brudt er der ligeledes ingen fortrydelsesret på.

Du kan fortryde et køb, selvom du ikke har fået varen i fysisk besiddelse. For at få din betaling tilbagebetalt og bruge fortrydelsesretten skal du meddele Kunstladen, Postvejen 29, Fanø, Tlf 75163504, kunstladenfano@gmail.com, din beslutning om at fortryde købet. Det er ikke nok at nægte modtagelsen, du skal aktivt give besked om fortrydelse ved at sende et postbesørget brev eller en e-mail. Du har også mulighed for at udfylde og indsende fortrydelsesformularen via vores webshops RMA. Hvis du anvender denne mulighed, kvitterer vi omgående pr. e-mail for modtagelse af en sådan meddelelse.

 

Når du har meddelt din fortrydelse til Kunstladen, skal varen være sendt retur inden 14 dage.

Varen sendes til:
Kunstladen
Postvejen 29
6720 Fanø

Du skal selv betale de direkte udgifter i forbindelse med tilbageleveringen af varen. (Prisen for at sende en vare retur kan variere alt efter størrelse og vægt) Hvis du nægter at modtage varen, vil udgifter til tilbagesendelse af varen, hvis der har været afholdt sådanne udgifter, blive fradraget i din tilbagebetaling af købesummen. Vare sendt pr. efterkrav modtages ikke.

Når du fortryder dit køb tilbagebetales købesummen herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde købet.

Dette gøres ved en overførelse til din bank konto, når vi har fået varen retur og kontrolleret, at den lever op til reglerne for fortrydelsen. Det er derfor vigtigt, at vi får oplyst dit registrerings nummer og konto nummer.

Det er ikke et krav men ekspeditionen fremmes, hvis fyldestgørende informationer følger pakken - eksempelvis kopi af ordrebekræftelse, registreringsnummer og kontonummer for bankkonto hvortil refusion kan foregå, kopi af evt. forudgående korrespondance mv.

Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur, eller du har fremlagt dokumentation for at have returneret varerne, alt efter hvad der er tidligst.

Du hæfter for en evt. forringelse af varens værdi, der skyldes anden håndtering end den, der var nødvendig for at fastslå varens art, egenskaber og den måde den fungerer på.

Det er altid en idé at gemme den originale emballage indtil du har fundet ud af, om du vil beholde det købte eller ej. Emballagen kan nemlig i nogle tilfælde betyde, at varens salgsværdi forringes. Hvis varen ikke tilbageleveres i væsentlig samme stand, ansættes prisen skønsmæssigt af Kunstladen ud fra en mulig salgsværdi.

Skulle du have yderligere spørgsmål vedr. ordre afgivelse eller lignende er du meget velkommen til at sende os en mail på kunstladenfano@gmail.com eller ringe til os på tlf. 7516 35 04.

Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til Kunstladen att: Lene Brinch, Postvejen 29, 6720 Fanø, Tlf. 75163504.  I fald det ikke lykkes at finde en løsning, kan du indgive klage til Forbrugerklagenævnet, såfremt betingelserne herfor er opfyldt. Du finder maksimums- og minimumsbeløbsgrænser på klager samt gebyr for sagens behandling på Forbrugerklagenævnets hjemmeside: www.kfst.dk 

Forbrugerklagenævn

Amagerfælledvej 56
2300 København S.
Tlf.: 70131330
Fax: 32669100
fs@fs.dk
www.fs.dk 
www.forbrug.dk

 

Standardfortrydelsesformular

Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende. Du kan vælge om du vil sende fortrydelsesformularen pr. post eller om du vil sende oplysningerne i formularen til os på e-mail. Bemærk at fortrydelsesretten først træder i kraft når vi har modtaget dine oplysninger.

 

Pr. post til:

Kunstladen

Postvejen 29

6720 Nordby Fanø

 

Eller pr. e-mail til: 

kunstladenfano@gmail.com

 

Kundeservice: tlf. Tlf.: +45 7516 3504

 

Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om følgende varer:   

 

 

 

 

 

Bestilt d.:___________________

 

Modtaget d.:___________________ 

 

Kunde navn: 

 

Kunde adresse:    

 

Dato: 

 

___________________________________________________

Kundens underskrift (kun hvis du indsender formularen med alm. post)